Page 7 - CalonTan_Edition2 Welsh
P. 7

Rydym yn cwmpasu’r ardal                                        Mae bron


 fwyaf yng Nghymru a Lloegr Mae gennym    Mae dwysedd y boblogaeth                  i hanner

  Y 4ydd isaf o ran               ar draws ardaloedd                   arfordir
 Oeddech Chi’n ‘cost fesul gorsaf’      y gorsafoedd yn amrywio o                 Cymru o
 GWYBOD  yng Nghymru a Lloegr         8 person fesul cilomedr                  fewn ein
                         sgwâr yn Llanwrtyd
 cilomedr sgwâr                       i                  HARDAL NI
                          2526 o bobl fesul
 Did You                     cilomedr sgwâr yng             tua 650 cilomedr ohono
 KNOW Mae gennym                 Nghanol Abertawe


  Y 3ydd uchaf                                      Ni yw

 Mae ein poblogaeth breswyl tua 900,000 ‘ran teneurwydd poblogaeth’           Yr 2il rataf o ran
                                             ‘cost fesul cilomedr sgwâr’
 Mae'r boblogaeth yn chwyddo’n sylweddol i dros 1.5 miliwn o ganlyniad i dwristiaeth yng Nghymru a Lloegr ledled Cymru a Lloegr
 Ers 2006, mae ein presenoldeb Mae ein gweithgarwch Mae tua                 Rydym yn
 Mae tanau porfa a choedwig ymateb meddygol, trwy                      ymateb i tua
 Rydym y yn cyfateb i tua mewn tanau gynllun gyd-ymatebydd,  185,000          13000

 ymateb i rhwng 7%  bwriadol wedi 77%  wedi cynyddu o bobl yn teithio llai na 10 cilomedr o ddigwyddiadau
 200-300 GOSTWNG 64%  ers         i’r gwaith ledled ein hardal bob dydd.      bob blwyddyn
             2006
 o Danau mewn o’n gweithgarwch blynyddol  mewn tanau                Mae cyfanswm nifer y
 Simneiau bob blwyddyn damweiniol wedi 43%  Mae 8% o’n gweithgarwch, Mae 84,000 o bobl yn
 GOSTWNG                       teithio 10 - 30 cilomedr ledled Tanau yr ydym yn ymateb
 i Alwadau Ffug yn1% i danau mewn yn Wrthdrawiadau Traffig Ffyrdd            wedi’i leihau
 Roedd ein hymateb tua 1000 o ddigwyddiadau’r flwyddyn ein hardal bob dydd.     iddynt bob blwyddyn

 yn unig o’n gweithgarwch yn anheddau wedi  29%  Mae 39,000 o bobl yn

 GOSTWNG
 2016/17                       teithio mwy na 30 cilomedr      67%
 Lleihawyd hyn i danau mewn safleoedd        bob dydd
 93% proffesiynol wedi  58%  Ers 2006, mae ein presenoldeb yng               ers 2006
 GOSTWNG
   Ffordd wedi gostwng o 39%
 ers 2006 Ngwrthdrawiadau Traffig          Mae 56,000 o bobl yn
                           gweithio o’u cartrefi bob dydd
 Dros y 5 mlynedd diwethaf MAE HYN OLL OND Ers 2006 rydym wedi lleihau ein cyllideb o
 rydym wedi ymwneud â dros  YN COSTIO
 160,000       20%

 o bobl ifanc trwy
 Dros y 5 mlynedd diwethaf amrywiaeth o raglennu
 rydym wedi cynnal addysgiadol ac atal. sef £9 miliwn

 105,000 £4                                    www.mawwfire.gov.uk
                                           www.tancgc.gov.uk


 o Archwiliadau Rydym wedi llwyddo i wneud hyn trwy leihau ein gwariant ar:
         Criwiau wedi lleoli yng ngorsafoedd o £3,630,000
 Diogelwch Cartref       Staffio o £1,971,000

 yn ein cymunedau  Y MIS I CHI Gwella ein prosesau busnes a wnaeth arbedion o £3,416,000
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12