Page 8 - CalonTan_Edition2 Welsh
P. 8

Dweud eich dweud am ein    Cynllun Corfforaethol Drafft ar gyfer    2018-2023
    Have your say on our


    Draft Corporate Plan                                    Rydym yn cynnal cyfres o
    2018 – 2023                         sioeau teithiol, ac rydym am


                                      glywed gennych chi!
                                    We are hosting a series of

                                     road shows and we want
    Galwch heibio un o'r lleoliadau canlynol:               to hear from you!
    Drop in at one of the following venues:


    7 Tachwedd / November
    09:00 - 12:00                          Dewch i gael gwybod mwy am
    Gorsaf Dân Llanelli / Llanelli Fire Station
                                    yrfaoedd yn y Gwasanaeth Tân

    7 Tachwedd / November                      Find out about careers
    14:00 - 17:00                          in the Fire Service
    Gorsaf Dân Hwlffordd / Haverfordwest Fire Station


    13 Tachwedd / November                         Cyngor Am Ddim ar
    09:00 - 12:00                             Ddiogelwch Rhag Tân
    Gorsaf Dân Treforys / Morriston Fire Station              Free Fire Safety Advice


    13 Tachwedd / November
    14:00 - 17:00
    Gorsaf Dân Port Talbot / Port Talbot Fire Station


    17 Tachwedd / November
    11:00 - 14:00
    Gorsaf Dân Aberystwyth / Aberystwyth Fire Station         MEWNRWYD STAFF
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13