Page 10 - CalonTan_Edition3_ENG
P. 10

8


      DarrenWilson
      Fi sydd â’r swydd orau yn y byd!
       Mae Darren Wilson, un o’n Hyfforddwyr        gweithio fel Hyfforddwr Achub Technegol
       Technegol, wedi bod yn gweithio i          y Gwasanaeth, gan hwyluso hyfforddiant
       Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a         Achub Dŵr a gweithio ar uchder, yn ogystal
       Gorllewin Cymru ers 20 mlynedd, ac mae       â Rheolwr Criwiau ar alwad yng Ngorsaf Dân
       wedi bod wrth ei fodd â phob munud!         Gorseinon.
       Yn ystod ei flwyddyn olaf yn yr ysgol, roedd    Mae Darren yn cellwair,
       Darren eisoes wedi rhoi ei fryd ar ymuno â’r    “Yn gryno, y Gwasanaeth Tân yw fy mywyd –
       Gwasanaeth Tân,
                                 pan nad wyf yn hyfforddi, yna rwyf ar alwad,
       “Rwy’n cofio pawb o’m cwmpas y siarad        ac rwy’n wir fwynhau pob munud”.
       am y brifysgol neu’r coleg, ond ni fyddwn      “Ar nodyn difrifol, mae fy swydd fel
       i’n dweud yr un gair oherwydd roeddwn yn      Hyfforddwr Technegol yn golygu fy mod
       gwybod y byddwn yn ymuno â’r Gwasanaeth       yn sicrhau bod ein hachubwyr yn cael
       Tân. Dyma’r unig beth yr oeddwn am ei        eu hyfforddi i’r safonau uchaf; bod eu
       wneud ers pan oeddwn yn fachgen bach,        hyfforddiant yn parhau’n gyfredol; a’n bod ni i
       ac roeddwn yn benderfynol y byddwn yn        gyd yn glynu wrth y safonau diogelwch uchaf.
       gwireddu hynny.”
                                 Fel Gwasanaeth, mae ein holl ddiffoddwyr tân
       O ddechrau yng Ngorsaf Dân Llanelli, i       yn cael eu hyfforddi i fodloni safonau Gwaith
       Abertawe Canolog, mae Darren bellach yn
         MEWNRWYD STAFF
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15