Page 12 - CalonTan_Edition3_ENG
P. 12

10      GwasanaethCarolau      Gwasanaeth Carolau Elusennol Blynyddol
                                          Gwasanaeth Carolau
                                          Elusennol Blynyddol
                                         Annual Charity
                                         Carol Service
                                         2017
      Cynhaliwyd y Gwasanaeth Carolau Elusennol               Capel Caersalem, Pontyberem
      Blynyddol yng Nghapel Caersalem,                   Caersalem Chapel, Pontyberem
                                         6 Rhagfyr 6.30yp
      Pontyberem Ddydd Mercher 6 Rhagfyr 2017.               6 December 6.30pm
      Arweiniwyd y Gwasanaeth gan y Parchedig
      Ganon Illtyd Protheroe.

      Eleni, rhannwyd pob rhodd a dderbyniwyd rhwng Elusen
      y Diffoddwyr Tân, a dwy elusen leol arall, Calon Liwsi
      a Smile like Fenton. Codwyd cyfanswm arbennig o
      £639.31.
       Dywedodd Chris Davies, Y Prif Swyddog Tân,

      “Mae’r Gwasanaeth Carolau Elusennol Blynyddol yn
      ddigwyddiad yr edrychwn ymlaen ato bob blwyddyn. Yn
      ogystal â bod yn ffordd wych o ddiolch i’r cymunedau
      rydym yn eu cynrychioli, mae’n ein galluogi i hyrwyddo a
      chefnogi ein tair elusen enwebedig”
       Ychwanegodd,

      “Mae’n fraint inni fod gwahoddedigion, ynghyd â
      Chynghorwyr, yn teithio o bob rhan o ardal y Gwasanaeth
      i fod yn bresennol yn y digwyddiad hwn, ac mae hynny’n
      crynhoi beth mae’r Nadolig yn ei olygu i bawb”.
      Roedd Côr Ysgol Gynradd Pontyberem a Chôr Glannau’r
      Gwendraeth wedi ychwanegu naws hyfryd at y
      Gwasanaeth eleni.

      Diolch i bawb am wneud y Gwasanaeth Carolau yn
      llwyddiant mawr – rydym eisoes yn edrych ymlaen at yr
      un nesaf!         MEWNRWYD STAFF
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17