Page 13 - CalonTan_Edition3_ENG
P. 13

Meddyliwch
         cyn i chi droi’r           crempogau!

      Casglwch eich wyau a’ch blawd – mae’n Ddydd Mawrth Ynyd unwaith eto!
      Pan fydd crempogen gynnes, flasus, wedi’i gorchuddio â siwgr, menyn a sudd lemon, yn tynnu
      eich sylw, efallai na fydd diogelwch rhag tân ar flaen eich meddwl. Mae’r cyffro a’r hwyl sydd i’w
      cael wrth droi crempogau yn golygu ei bod yn hawdd anghofio bod y ffwrn ymlaen.        Fodd bynnag, gall tanau braster ac olew poeth fod yn ddinistriol. Felly, dilynwch ein cyngor
        diogelwch, a chadwch yn ddiogel:
         • Sicrhewch fod unigolyn cyfrifol yn goruchwylio’r gwaith o goginio’r crempogau.

         • Peidiwch â gwisgo dillad llac a allai ddisgyn ar ben y ffwrn.

         • Os bydd tân, diffoddwch y gwres (dim ond os bydd yn ddiogel gwneud hynny), ewch
           allan o’r adeilad, arhoswch allan, a galwch y gwasanaeth tân ar unwaith.
         • Sicrhewch fod eich plant yn ymwybodol o beryglon ychwanegu dwr at sosban o olew
                                           ˆ
           sydd wedi gorboethi.

                                ˆ
         • Eglurwch y weithdrefn wagio ar gyfer eich ty i bawb sydd yno.
                   ˆ
         • Gwnewch yn siwr bod gennych larymau wedi’u gosod, a’u bod yn gweithio.
           Profwch y batrïau yn rheolaidd.


      I gael rhagor o wybodaeth am amddiffyn eich cartref rhag risgiau tân, ewch i’n gwefan yn
      www.tancgc.gov.uk a dilynwch ni ar Facebook a Twitter.

      I wneud cais am Asesiad Diogelwch Rhag Tân yn y Cartref, yn rhad ac am ddim, ffoniwch
      0800 169 1234 neu gwnewch gais ar-lein yn http://ols.mawwfire.gov.uk:8059/onlineservices/
      homevisitrequest                                                        11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18