Page 14 - CalonTan_Edition3_ENG
P. 14

Cyneuwch dân yng      nghalon eich cariad,
      ac nid yn unman arall!      Os ydych yn cynllunio noson ramantus ar gyfer 14 Chwefror, ac os ydych o’r farn y bydd
      canhwyllau a chanhwyllau te yn ychwanegu at y naws, dyma ychydig o gynghorion ar ddiogelwch
      i’w cadw mewn cof ar gyfer Noson San Ffolant.
      Gall canhwyllau beri risg sylweddol i’ch cartref a’ch teulu, yn enwedig pan na fyddwch yn cadw
      golwg arnynt. Os byddwch yn penderfynu defnyddio canhwyllau i roi ychydig o lewyrch ar eich
      noson, cofiwch:

       • Byddwch yn arbennig o ofalus wrth ddefnyddio
         canhwyllau te a goleuadau nos, sy’n gallu toddi
         plastig wrth iddynt boethi.

       • Defnyddiwch ddalwyr canhwyllau go iawn na allant
         gwympo, a’u gosod ar arwyneb sy’n wrthiannol i
         wres.
                 ˆ
       • Gwnewch yn siwr nad yw’r canhwyllau yn agos at
         ddillad neu wallt.

       • Cadwch eich canhwyllau i ffwrdd o eitemau a allai
         fynd ar dân, er enghraifft llenni, ffabrigau a chelfi.
       • Os oes angen i chi adael yr ystafell, cofiwch
         ddiffodd y canhwyllau gyntaf.
       • Gwnewch yn siwr bod eich larymau mwg yn
                 ˆ
         gweithio.

       • Cadwch larwm mwg ar bob lefel yn eich eiddo, ac
         ym mhob ystafell.

       • Gwiriwch y larymau unwaith yr wythnos.
       • Unwaith y flwyddyn, newidiwch eich batri, a
         defnyddiwch sugnwr llwch i lanhau casin y larwm er
         mwyn sicrhau nad oes llwch yn rhwystro siambr y
         synhwyrydd.
         I gael rhagor o wybodaeth am ddefnyddio
         canhwyllau’n ddiogel yn eich cartref, ewch i’n
         gwefan yn:
         www.tancgc.gov.uk


         MEWNRWYD STAFF
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19