Page 3 - CalonTan_Edition3_ENG
P. 3

Cynnwys
      Rhifyn 3 | Gaeaf 2018


              2   Croeso’r Prif Swyddog Tân
                 Chris Davies QFSM MBA
              3   Cadeirydd yr Awdurdod Tân
                 Y Cynghorydd Rowland Rees-Evans
              6   Trawsnewid 2020
                 Cafodd y prosiect, Trawsnewid Digidol
              8   Darren Wilson
                 Rhaff Lefel 3
              10   Gwasanaeth Carolau
                 Gwasanaeth Carolau Elusennol Blynyddol
              13   iPads
                 Gorsaf Dân Aberystwyth yn prynu iPads
                 mini i Ward Plant, gyda chymorth y
                 gymuned
              14   Chwilio ac Achub Rhyngwladol y DU
                 Cefnogi Tîm Chwilio ac Achub
                 Rhyngwladol y DU ym Mangladesh
              16   Seremoni Graddio
                 Llongyfarchiadau i griw @MAWWFRS0117
              17   Banc Bwyd Aberteifi
                 Diffoddwyr Tân Aberteifi yn rhoi’n
                 hael i elusen
              18   Dronau NFCC
                 Y Tîm Chwilio ac Achub Trefol yn cynnal
                 Cynhadledd gyntaf NFCC ar Ddronau
              21   Elusen LATCH                 Cysylltwch â Ni:
                 Tîm Arwain Gweithredol Gwasanaeth Tân   www.tancgc.gov.uk

                 ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru  ffoniwch:
                 yn codi £200 ar gyfer elusen LATCH     0370 6060699
              22   Esiampi Sweden               e-bostiwch:
              23   Llangamarch                post@tancgc.gov.uk
              25   Diogelwch Y Gaeaf
              26   6 Gwlad                  Mynnwch y Newyddion, y
                                       Rhybuddion, y Manylion

              28   Pwmp Achub newydd yn Nhregaron       am Weithgareddau, yr
              30   Fforwm Ymchwilio i Danau          Hyrwyddiadau a’r Negeseuon
              32   Erthyglau Newyddion             Diogelwch diweddaraf.
              34   Gyrfaoedd
              35   Recriwtio Ar Alwad
              36   Digwyddiadur
              37   Ymunwch â'r Sgwrs


                                                         1
   1   2   3   4   5   6   7   8