Page 6 - CalonTan_Edition3_ENG
P. 6

Rydym yn cwmpasu’r ardal                                                                             Mae bron


                       fwyaf yng Nghymru a Lloegr                           Mae gennym               Mae dwysedd y boblogaeth                  i hanner

                                                             Y 4ydd isaf o ran               ar draws ardaloedd                   arfordir
       Oeddech Chi’n                                                  ‘cost fesul gorsaf’           y gorsafoedd yn amrywio o                 Cymru o
  GWYBOD                                                            yng Nghymru a Lloegr         8 person fesul cilomedr                  fewn ein
                                                                                     sgwâr yn Llanwrtyd
                        cilomedr sgwâr                                                           i                  HARDAL NI
                                                                                     2526 o bobl fesul
             Did You                                                                    cilomedr sgwâr yng             tua 650 cilomedr ohono
       KNOW                                                      Mae gennym                 Nghanol Abertawe


                                                              Y 3ydd uchaf                                      Ni yw

                      Mae ein poblogaeth breswyl tua 900,000                     ‘ran teneurwydd poblogaeth’                             Yr 2il rataf o ran
                                                                                                         ‘cost fesul cilomedr sgwâr’
                      Mae'r boblogaeth yn chwyddo’n sylweddol i dros 1.5 miliwn o ganlyniad i dwristiaeth yng Nghymru a Lloegr                               ledled Cymru a Lloegr
                                          Ers 2006, mae ein presenoldeb         Mae ein gweithgarwch       Mae tua                     Rydym yn
                          Mae tanau porfa a choedwig                          ymateb meddygol, trwy                               ymateb i tua
        Rydym y                  yn cyfateb i tua     mewn tanau                  gynllun gyd-ymatebydd,      185,000                    13000

      ymateb i rhwng                  7%            bwriadol wedi    77%           wedi cynyddu           o bobl yn teithio llai na 10 cilomedr     o ddigwyddiadau
      200-300                                  GOSTWNG                   64%      ers         i’r gwaith ledled ein hardal bob dydd.      bob blwyddyn
                                                                        2006
        o Danau mewn            o’n gweithgarwch blynyddol     mewn tanau                                                       Mae cyfanswm nifer y
      Simneiau bob blwyddyn                           damweiniol wedi   43%       Mae 8% o’n gweithgarwch,             Mae 84,000 o bobl yn
                                           GOSTWNG                                        teithio 10 - 30 cilomedr ledled Tanau yr ydym yn ymateb
   i Alwadau Ffug yn1%                               i danau mewn             yn Wrthdrawiadau Traffig Ffyrdd                             wedi’i leihau
  Roedd ein hymateb                                                   tua 1000 o ddigwyddiadau’r flwyddyn        ein hardal bob dydd.       iddynt bob blwyddyn

   yn unig o’n gweithgarwch yn                           anheddau wedi    29%                                Mae 39,000 o bobl yn

                                           GOSTWNG
           2016/17                                                                        teithio mwy na 30 cilomedr      67%
                                                                                      bob dydd
           Lleihawyd hyn
           93%                              i danau mewn safleoedd 58%       Ers 2006, mae ein presenoldeb yng                            ers 2006
                                           proffesiynol wedi
                                           GOSTWNG
                                                               Ngwrthdrawiadau Traffig
            ers 2006                                               Ffordd wedi gostwng o 39%           Mae 56,000 o bobl yn
                                                                                      gweithio o’u cartrefi bob dydd                        Dros y 5 mlynedd diwethaf        MAE HYN OLL OND             Ers 2006 rydym wedi lleihau ein cyllideb o
                       rydym wedi ymwneud â dros           YN COSTIO
                        160,000                                           20%

                           o bobl ifanc trwy
   Dros y 5 mlynedd diwethaf          amrywiaeth o raglennu
     rydym wedi cynnal             addysgiadol ac atal.                               sef £9 miliwn

    105,000                                       £4                                                      www.mawwfire.gov.uk
                                                                                                      www.tancgc.gov.uk


      o Archwiliadau                                                  Rydym wedi llwyddo i wneud hyn trwy leihau ein gwariant ar:
                                                                    Criwiau wedi lleoli yng ngorsafoedd o £3,630,000
     Diogelwch Cartref                                                              Staffio o £1,971,000

     yn ein cymunedau                                  Y MIS I CHI              Gwella ein prosesau busnes a wnaeth arbedion o £3,416,000
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11