Page 8 - CalonTan_Edition3_ENG
P. 8

6


      Cafodd y prosiect, Trawsnewid Digidol T20, ei sefydlu
      ar sail canfyddiadau’r Tîm Adolygu Gwasanaethau,

      a bwriad y prosiect yw cyflwyno gwelliannau i’n
      Gwasanaeth ni, trwy wneud gwell defnydd o dechnoleg.       Uchelgais y prosiect yw creu amgylchedd a llwyfan i alluogi pawb i reoli eu tasgau dyddiol yn
       hawdd. Er mwyn cyflawni hyn, byddwn yn cydweithio ag adrannau allweddol a phersonél o bob
       cwr o’r Gwasanaeth, i sicrhau bod gan bawb y sgiliau, yr wybodaeth a’r offer cywir i fanteisio’n
       llawn ar y cyfnod digidol modern.

        Mae arnom angen eich help!        Mae arnom angen eich cymorth, eich cyngor a’ch arweiniad i’n helpu
        ni i gyflawni ein huchelgais o gyflwyno datrysiadau addas i alluogi’r
        Gwasanaeth i gwrdd â gofynion yr 21ain Ganrif.


        P’un a ydych yn deall technoleg i’r dim, neu fod arnoch ei hofn,
        rydym yn chwilio am Eiriolwyr Digidol i gefnogi’r prosiect hwn.
        Does dim rhaid i chi fod yn arbenigwr TG i wneud gwahaniaeth.        Os hoffech wybod mwy am hyn, cysylltwch â:
        Rheolwr Systemau FireWatch T20, sef Paul Thomas
        p.thomas@mawwfire.gov.uk est. 2265         MEWNRWYD STAFF
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13