Page 9 - CalonTan_Edition3_ENG
P. 9

Cwrdd                                 Cwrdd â’r Tîm
                                          Rheolwr Grwp,
                                          Steve McLinden
      â’r Tîm                                Yn cyflwyno: Arloesi Busnes
                                          Digidol, Gweledigaeth y Prosiect,
                                          Trawsnewid Busnes, Y Maes
                                          Tanio Digidol, Partneriaethau a
                                          Chydweithredu.

                Paul Thomas                     Julian Blewitt
                Yn cyflwyno: FireWatch, Seilwaith          Yn cyflwyno: Mapio’r Broses
                TGCh, Profiad y Defnyddiwr             Fusnes, Gweithredu Technolegau
                ac Ymgysylltu â’r Defnyddiwr,            Newydd, Eiriolwyr Digidol, Profiad
                Datblygu Systemau, Datrysiadau’r          y Defnyddiwr, Hyfforddiant
                Broses Ddigidol, Rheoli Prosiectau,         Meddalwedd.
                Marchnata Prosiectau.

                Lluan Broad                     Steve Davies
                Yn cyflwyno: FireWatch,               Yn cyflwyno:
                Datrysiadau’r Broses Ddigidol,            Mapio’r Broses Fusnes.
                Rheoli Prosiectau, Gweinyddu ac
                Adrodd, Cymorth i Ddefnyddwyr.


      Bydd y prosiect Trawsnewid Digidol T20 yn canolbwyntio ar bum maes:
              Mapio’r Broses Fusnes - gwella prosesau a gweithdrefnau busnes cyfredol y
              Gwasanaeth, gan eu gwneud yn fwy effeithlon ac yn haws i’w defnyddio.

              FireWatch - adnewyddu systemau meddalwedd allweddol y Gwasanaeth, a gwella’r
              rheolaeth dros adnoddau gweithredol ledled y Gwasanaeth.


              Gorsaf 2020 - dylunio sut y gallai ystafelloedd gwylio’r Gwasanaeth edrych yn y
              dyfodol, a gwella’r modd y mae staff gweithredol yn rhyngweithio â’r systemau hyn,
              ac yn eu defnyddio.


              Maes Tanio Digidol - gwella’r ymwybyddiaeth sefyllfaol ymysg yr holl Gomanderiaid
              Digwyddiadau, a chasglu’r risgiau mewn amser real, ynghyd â’r mesurau rheoli sydd
              ar waith.


              Seilwaith TGCh a Chaledwedd - creu lle ac amser trwy sicrhau bod gan yr holl staff
              yr offer cywir i gyrchu a defnyddio’r systemau sydd newydd gael eu cyflwyno.

                                                         7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14