Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

 Newyddion Diweddaraf

 
 • 20/04/2016

  14:15
  Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cefnogi Wythnos Atal Boddi a Diogelwch Dŵr 2016
  Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymuno â gwasanaethau tân ac achub ledled y DU i gefnogi Wythnos Atal Boddi a Diogelwch Dŵr Cymdeithas y Prif Swyddogion Tân, sy'n cael ei chynnal rhwng 25 Ebrill ac 1 Mai.
  Mwy
 • 18/03/2016

  14:00
  Tanau Glaswellt Bwriadol
  Bydd yr aelodau’n ymwybodol ein bod yn gyson wedi wynebu problemau mewn rhai rhannau o Gymru oherwydd tanau glaswellt a gyneuwyd yn fwriadol: fe gofir y problemau difrifol a gawsom flwyddyn yn ôl. Ym mis Ebrill y llynedd cynhaliodd y Prif Weinidog uwchgynhadledd i drafod y materion hyn. Roeddwn i’n bresennol ac felly hefyd y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a’r Gweinidog Addysg a Sgiliau. Yn yr uwchgynhadledd hon daeth y sefydliadau allweddol at ei gilydd er mwyn cyd-drefnu rhaglen i fynd i’r afael â phroblem tanau glaswellt yn y tymor byr, canolig a hir, yn seiliedig ar addysg, rheoli tir a chanfod ffyrdd o atal hyn rhag digwydd. Ymrwymodd yr Heddlu, y Gwasanaethau Tân ac Achub, Cyfoeth Naturiol Cymru, yr Awdurdodau Lleol a Llywodraeth Cymru i fod yn rhan o’r rhaglen. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf buom ni a’n partneriaid wrthi’n datblygu ffyrdd o rwystro tanau glaswellt rhag digwydd a sicrhau bod y gwasanaethau brys yn gallu ymateb yn gyflymach pan fyddant yn digwydd. 
  Mwy
 

 Twitter Diweddaraf

 
05/05/2016 09:25
RT @TheCalebSpencer: Future of @mawwfire #Machynlleth fire station looking "rosier" following recruitment drive https://t.co/D3DOfK0R32 htt…
Gweld
05/05/2016 07:46
#mwwcontrol #Gorseinon crew attended a car totally destroyed by fire on Ponty Y Cob Road, Gowerton this morning. Hose Reel Jets in use.
Gweld
05/05/2016 02:39
#mwwcontrol #Llanelli crew attended Pencoed Isaf Road, Bynea large quantity of rubbish well alight, 1 hose reel jet and small gear to ext.
Gweld
05/05/2016 02:37
#mwwcontrol #SwanseaCentral crew attended Seaview Nursery School, Mayhill to a rubbish fire, hose reels in use to extinguish.
Gweld