Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

 Newyddion Diweddaraf

 
 • 30/08/2016

  10:00
  Diogelwch y Ffyrdd Cymru’n Rhybuddio Ynghylch Peryglon Blinder
  Amcangyfrifir bod blinder yn cyfrannu at 20% o wrthdrawiadau traffig y ffyrdd. Mae’r mathau hyn o wrthdrawiadau yn dueddol o fod yn wrthdrawiadau cyflymder uwch sy’n arwain at farwolaethau neu anafiadau difrifol, oherwydd ni all gyrrwr sydd wedi syrthio i gysgu frecio neu wyro. 
  Mwy
 • 26/08/2016

  11:00
  Neges am Ddiogelwch Dŵr dros yr Ŵyl Banc
  Yn dilyn y nifer o ddamweiniau dŵr trasig ledled y sir yr haf hwn, mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn trosglwyddo ein cydymdeimlad dwysaf i'r rhai yr effeithiwyd arnynt, a hoffem gymryd y cyfle hwn i gynghori'r cyhoedd ar sut y mae defnyddio'r môr yn ddiogel. 
  Mwy
 

 Twitter Diweddaraf

 
31/08/2016 15:15
Beth yw gwenwyn CO? Dewch i ddarganfod popeth y mae arnoch angen ei wybod am y nwy hynod wenwynig gan @GasSafeRegister #GallCOladd
Gweld
31/08/2016 15:10
Edrych ymlaen at groesawi @SheriBear74 a @corllanelli i Ddydd Agored Gorsaf Dân Llanelli @StnFire - 10fed o Fedi https://t.co/vkec3jwthD
Gweld
31/08/2016 15:10
Looking forward to welcoming @SheriBear74 & @corllanelli to Llanelli Fire Station @StnFire Open Day -10th September https://t.co/quwBEZQcfw
Gweld
31/08/2016 14:20
What is CO poisoning? Find out everything you need to know about the highly poisonous gas from @GasSafeRegister #COcankill #Homesafety
Gweld